Case / Digital Strategi & Annonsering

Balder

För Balder skapade Leit en digital strategi för kampanjen Från Yta Till Möjlighet. Med en kampanjfilm som grund jobbade vi från strategi till genomförande av kampanjer med syfte att generera leads och hyresgäster till kommersiella lokaler.

Kund

Balder

Leverabler

Digital Strategi & Annonsering

Webbplats

balder.se

I detta projekt jobbade vår systerbyrå Oh No Gravity fram kampanjkoncept Från Yta Till Möjlighet och kampanjfilmen som kommunicerade detta. Vi jobbade gemensamt i processen kring filmen för att hitta olika delar som skulle funka bra som kampanjmaterial i digitala kanaler. Vi jobbade tight med Balders personal både för att ta fram kampanjmaterial utifrån film- och bildmaterial samt för att stämma av och utveckla kampanjens olika delar löpande.

Inför projektet

Detta var Balders första större kampanj för att lyfta deras kommersiella lokaler. Denna digitala kampanj var ett pilotprojekt där vi fick stora möjligheter att testa många olika strategier för att kunna utvärdera vilka som faktiskt fungerade. Inledningen av projektet var just en strategifas för att sammanställa alla delar vi rekommenderade att kampanjen skulle innehålla.

Genomförandet

Efter strategifasen gick vi vidare och genomförde strategin i praktiken.
Eftersom det fanns en begränsad mängd data inför projektet började vi brett med flera olika typer av kanaler, kampanjmaterial och budskap. Vi testade vad som fungerade och fungerade mindre bra och smalnade av under kampanjens gång – dels för att skapa så många konverteringar som möjligt samt att få så mycket data som möjligt för framtida kampanjer inom Balders kommersiella uthyrning.

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.