Case / Digital Analys

Familjebostäder

För Familjebostäder gjorde Leit installation och konfiguration av Matomo Analytics för att organisationen skulle få ett GDPR-compliant analysverktyg och förstå sina webbplatsbesökare.

Kund

Familjebostäder i Göteborg AB

Leverabler

Matomo installation och konfigurering av konto

Webbplats

Familjebostader.se

I detta projekt inledde vi med att skapa en SEO-strategi med en kombination av långsiktiga och kortsiktiga förändringar och med fokus på både huvudsökord, sekundära sökord och mer allmänna sökord. Vi har under projektets gång jobbat löpande med både planering av actions, uppdateringar av befintliga sidor, skapat content och nya sidor för att nå så hög långsiktig synlighet som möjligt.

Inför projektet

Inför projektet saknade Familjebostäder analysverktyg, då Göteborg valt bort att använda Googles tjänster. Tillsammans med vår systerbyrå Hoy byggdes en ny webbplats som implementerade den nya varumärkesidentiteten. Det fanns ett behov av att analysera hur webbplatsen fungerade i stort men även specifika sidor.

Genomförandet

Vi började projektet med att stämma av behoven i organisationen. Vi implementerade spårningskoderna för Matomo Analytics & Tag Manager. Därefter satte vi upp spårning för mål genom events & målsidor, webbplatssök, dashboard och heatmap-experiment för de prioriterade nya sidorna. För att öka förståelsen inom organisationen hade vi en utbildning där vi gick igenom verktyget, spårningen vi satt upp och rutiner för att dra slutsatser framåt.

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.