Case / Digital Strategi & Annonsering

Gothia Towers & Upper House

För Gothia Towers och Upper House skapade Leit en SEO-strategi med fokus på actions som vi själva kunde implementera som en del av projektet – hela vägen från strategi till genomförande.

Kund

Svenska Mässan Gothia Towers

Leverabler

SEO Strategi & Implementering

Webbplats

Gothiatowers.com
Upperhouse.se

I detta projekt inledde vi med att skapa en SEO-strategi med en kombination av långsiktiga och kortsiktiga förändringar och med fokus på både huvudsökord, sekundära sökord och mer allmänna sökord. Vi har under projektets gång jobbat löpande med både planering av actions, uppdateringar av befintliga sidor, skapat content och nya sidor för att nå så hög långsiktig synlighet som möjligt.

Inför projektet

Gothia Towers och Upper House fick nya webbplatser 2018 och hade då ett aktivt SEO-arbete, som därefter inte fått så mycket uppföljning. Därför behövdes ett helhetsgrepp under 2021. Dock var organisationen väldigt slimmad med tanke på pandemins effekter vilket gjorde att det fanns begränsade möjligheter för implementering.

Genomförandet

Strategifasen under den första månaden satte planerna för allt som skulle genomföras på de två webbplatserna som var i fokus.
Efter strategifasen påbörjade vi implementering av strategin inom både teknik, struktur och innehåll. Vi har haft mycket fokus på innehållsdelar och både uppdaterat, skapat och tagit bort innehåll baserat på sökbeteende.
Via löpande avstämningar med teamet på Gothia Towers har vi sett till att alla är á jour om vad som händer i projektet.

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.