Case / Digital Strategi

HMC Sverige

För HMC gjorde vi en grundläggande sökmotoroptimering av webbplatsen, satte därefter upp ett Google Ads-konto baserat på webbplatsens struktur och skapade en YouTube-strategi för framtida videoinnehåll.

Kund

HMC Sverige

Leverabler

SEO, SEM & Youtube

Webbplats

hmcsverige.se

Extra kul med detta projekt är att det är så många delar som ingår som samverkar med varandra. Genom att arbeta både med SEO, Google Ads och Youtube går det att ta så stor del av sökresultatet som möjligt på de termer som är viktigast att synas på. Det går också väldigt bra att komplettera en kanal med en annan när man har den helhetsöversikten.

Inför projektet

Ingången i detta projekt var att HMC Sverige ville ha hjälp med en kampanj på Facebook. Efter att ha diskuterat igenom nuläget och behovet enades vi om att istället göra en bredare insats med både SEO, SEM och Youtube där vi såg den bästa kombinationen av långsiktig och kortsiktig potential med tillgänglig budget.

Genomförandet

Vi började projektet med en sökordsanalys som låg till grund för både sökmotoroptimering, sökmotorannonsering och Youtube-strategi.

HMC har ett stort antal kurser och mycket informativt material. Det finns också sökningar på dessa typer av material. Mycket av projektet handlade om att hitta den gemensamma nämnaren mellan befinligt innehåll och befintligt sökbeteende och sedan jobba utefter det i de olika kanalerna.

När SEO-strategin fanns på plats implementerade vi alla actions direkt på webbplatsen. Även för SEM-kontot skapade vi strategin och därefter kontot i Google Ads. För Youtube-delarna jobbade vi med utbildning av både strategi och praktiskt genomförande för att HMC ska kunna ha en fungerande ubildningskanal på Youtube långsiktigt.

Då detta är ett pågående samarbete får vi se vad som skapas inom ramen för projektet i framtiden.

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.