CRO – Conversion Rate Optimization

Vad betyder CRO?

CRO står för conversion rate optimization och betyder på svenska konverteringsoptimering. 

Vad är CRO?

Konverteringsoptimering är precis som det låter att optimering för konverteringar. En konvertering kan i många fall vara ett köp men det kan även vara exempelvis ett telefonsamtal, mail eller att fylla i ett kontaktformulär. 

Konverteringsoptimering är nära sammankopplat med kundresan där du vill leda kunderna till att göra en konvertering. När du konverteringsoptimerar ser du till att göra kundresan så friktionsfri som möjligt.

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss