Fyra anledningar till att du inte syns på Google

Missat att skriva Title och description

Title och description är det som både syns högst upp i fliken som du är inne på samt dyker upp som ett sökresultat på Google. Dessa kan du ändra så att de överensstämmer bra med vad sidan innehåller och ser bra ut i sökresultatet. Många missar tyvärr detta eller skriver bara företagsnamnet.

Använder rubriktaggningen för storleken

Rubriker är något som många bara använder sig av för att få olika storlekar på sina rubriker men rubriktaggningen är väldigt viktigt. H1 betyder att det är en huvudrubrik och där ska det viktigaste på sidan stå. Det ska bara finnas en st H1 per sida. Rubrikerna H2 till H7 används för att beskriva hur viktigt underrubrikerna är – dem kan det finnas flera av på en sida.

För lite textinnehåll

Även om textinnehållet kan kännas jobbigt att ta fram så är det viktigt både för besökaren och Google. Det finns egentligen ingen exakt mängd text som man borde ha men ofta gäller ju mer desto bättre. Det man ska vara försiktig med är att ha duplicerat innehåll, alltså att innehållet på de olika sidorna är för lika. Så skapa hellre färre sidor med bra innehåll än en massa sidor med lite innehåll.

No Index har inte tagits bort

En mycket vanlig anledning till att en webbplats inte alls syns på Google är att taggen NoIndex inte tagits bort. Ofta är den inlagd på testwebbplatsen, eller när man gör en ny installation av WordPress. Om du använder WordPress är den enkel att ta bort under settings, reading och därefter klicka ut checkboxen ”Discourage search engines from indexing this site”.

SEO

Vi hjälper dig!

Kontakta oss