Inbound Marketing

Vad är Inbound Marketing?

Med inbound marketing syftar man på marknadsföring som, till skillnad mot outbound marketing, drar till sig kunderna.

Det kopplas ofta ihop med informativt innehåll som en guide, en annons riktat mot en kund som tidigare tittat på en viss produkt eller en textannons som kommer upp vid ett visst sökord. Det är annonser som attraherar kunderna och hjälper dem att få information eller inspiration

Läs mer om motsatsen Outbound Marketing

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss