Outbound Marketing

Vad är Outbound Marketing?

När man pratar om outbound marketing syftar man oftast på traditionell reklam som radio, TV och Affischer på en busshållplats.  Denna typ av annonsering “skriker” ut sitt budskap och är inte speciellt målgruppsanpassat. Det kan vara väldigt effektivt men du når även väldigt många människor som annonseringen inte är relevant för. 

Motsatsen till Outbound marketing är Inbound marketing.

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss