Redirect

Vad innebär redirect?

Redirect eller omdirigering som det också kallas är en teknisk åtgärd som är nödvändig att känna till. Det innebär alltså att man omdirigerar en URL till en annan, ungefär som att man länkar till en ny URL i den gamla URL:en. Redirects används om du upptäcker sidor på din webbplats som inte längre existerar – alltså svarar ”404 – Page not found” eller när du aktivt ändrar en URL och vill skicka vidare allt värde från den gamla sidan till den nya.

Det är vanligt att 404-sidor uppkommer då och då och det är bra att åtgärda så fort man upptäcker dem. Framför allt om man exempelvis har byggt om sin site, kan det finnas viktiga sidor som “försvinner” om man har bytt URL. För att ta vara på trafiken och SEO-värdet dessa länkar bidrar med är det bra att redirecta dessa sidor till en ny motsvarande sida.

Till WordPress finns det en rad olika plugins som kan hjälpa till med processen. Det kan ta lite tid att fixa alla redirects men i slutändan är det värt det! 

301 redirect

Det finns två olika sätt att redirecta på. Ena sättet kallas 301 redirect. När besökaren då klickar på en felaktig länk kommer servern att skicka en ”301 – Permanently moved” felkod för att sedan flytta över dig till rätt plats. Denna förflyttning går oftast så fort att man som besökare inte märker någonting.

Som man hör på namnet innebär detta att man permanent har flyttat en sida till en ny URL, exempelvis om man har bytt domän eller gjort strukturen på sin sajt. Anledningen till att det är bra att använda sig av en 301 redirect är för att sökmotorer kan tolka denna felkoden och förstår då att du har flyttat på innehållet permanent till en annan URL. På så sätt blir din sajt bättre sökmotoroptimerad.

302 redirect

En annan variant kallas 302 redirect. Det är i princip samma sak som en 301 redirect, skillnaden är att 302 är en tillfällig omdirigering medan 301 är en permanent omdirigering. 302 redirect kan komma till användning om man håller på att göra om en sida men som fortfarande kommer ha samma URL. Exempelvis om man har ett tillfälligt erbjudande eller en säsongbaserad sida. Då kan man tillfälligt skicka besökaren till en annan sida för att sedan kunna ta bort redirecten och visa besökaren originalsidan igen.

Även 302 är bra att använda för att sökmotoroptimera då sökmotorer i det fallet kan läsa av felkoden och förstå att innehållet tillfälligt är flyttat men att det så småningom kommer flyttas tillbaka till originalsidan.

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss