SEO

Sökmotoroptimering eller SEO som det står för är det samlande begreppet för att jobba med att skapa synlighet i sökmotorer som Google som kan ge trafik och nya kunder till din webbplats.

Kontakta oss

SEO-analys

En SEO-Analys är en gedigen genomgång av potential, nuläge och förslag på förbättringar som leder fram till en SEO-strategi.

SEO-analys

Sökordsanalys

En sökordsanalys och att veta vilka sökord dina potentiella kunder använder är grunden i ett SEO-projekt.

Sökordsanalys

SEO-kurs

En SEO-kurs är ett utmärkt sätt att höja kompetensnivån för några eller flera personer inom er organisation.

SEO-kurs

SEO-anpassade texter

De senaste åren har sökmotorerna blivit allt bättre på att läsa av innehållets kvalitét och att jobba med texter som både tillför värde för användaren och sökmotorn är sättet vi rekommenderar att jobba med text.

SEO-texter

Det finns flera hundra faktorer som spelar in för hur en webbplats rankar på olika sökfraser. Även om det finns många beprövade metoder för att optimera är det dock väldigt få som vet exakt hur sökmotorernas algoritmer fungerar.

Sökmotoroptimering handlar därför mycket om att optimera och utveckla en webbplats löpande, se vad som funkar och justera sina strategier därefter.

Hjälp med sökmotoroptimering

Leit har stor erfarenhet av att driva SEO-projekt av många olika slag. Vi jobbar ofta med existerande webbplatser som ska byggas om eller byta domän för att kunna ta med så mycket synlighet som möjligt i den processen – och ofta till och med öka synligheten efter den nya versionen av webbplatsen är släppt. Vi rekommenderar verkligen att ha en SEO-exptert med i den typen av projekt. Det är ett mycket bra sätt att hålla SEO-fokus genom projektet från strategifas, genom designfas och utvecklingsfas till releasedagen och även efteråt. Det är många delar att hålla rätt på och tyvärr många små saker som kan bli fel och få stora konsekvenser. Kontakta oss så pratar vi mer om hur detta skulle kunna se ut för ditt projekt. 

Vi jobbar även med kortare SEO-projekt där vi gör en mindre analys och skapar förslag på vad som snabbt går att förbättra på er webbplats för att skapa högre synlighet. Det kan ibland räcka med ganska små insatser för att skapa ett stort resultat inom sökmotoroptimering. Vi har sett exempel hos kunder där en sida vi skapat på några månader gått om startsidan i att driva trafik från sökmotorer – en sida som tog 30 minuter att skapa.

Vi jobbar också med löpande SEO-projekt där vi ofta börjar med en inledande SEO-analys av webbplatsen, konkurrensen och länkprofilen. Därefter skapar vi en strategi som vi gemensamt jobbar med att utföra löpande. Vi tror mycket på kunskapsöverföring för att skapa långsiktighet och utbildar ofta våra kunder för att de ska ha tillräckligt höga kunskaper inom sökmotoroptimering för att kunna implementera strategier långsiktigt och inte vara beroende av oss för alltid. 

Sökord
Struktur
Titles
Descriptions
Rubriker
Textinnehåll
Bilder
Laddningstider
Länkar

Exempel på sådant som påverkar synlighet.
Add block

Vad är SEO?

SEO är den engelska akronymen för Search Engine Optimization som på svenska översätts sökmotoroptimering. På svenska används dock ingen anpassad akronym utan det är fortfarande SEO som är den frekvent använda förkortningen av sökmotoroptimering.Ibland kan man även på svenska läsa “seo optimering” vilket direkt översatt blir “sökmotoroptimering optimering”.

Vad är sökoptimering?

SEO är den engelska akronymen för Search Engine Optimization

Sökoptimering är de samlade strategier och verktyg som används för att skapa synlighet i sökresultat på sökmotorer. Eftersom Google har en otroligt stor marknadsandel (92% i västvärlden) är det i många fall enbart Google man optimerar för. Det finns dock verksamheter och företag som kan ha ganska stor nytta av att synas även på andra sökmotorer. Det är viktigt att så tidigt som möjligt veta var dina potentiella kunder finns så att du kan följa upp sökoptimeringsarbetet på rätt ställen. 

Rent konkret går det att beskriva sökoptimering som att arbeta med en webbplats tekniska uppsättning, dess struktur, dess innehåll och användarupplevelse och inom respektive område finns en stor mängd faktorer som påverkar hur väl webbplatsen syns.Utöver det spelar även länkar en mycket stor roll då de tillsammans med innehållets kvalitét avgör vilken auktoritet webbplatsen får.

SEO-text

SEO-texter är ett begrepp som man ofta hör i SEO-sammanhang och det brukar oftast syfta till innehåll som är skapat just för att läsas av sökmotorer och därför bidra till en bättre organisk synlighet. Vi tycker att textinnehåll på webbplatser bör skapas för användaren och även för sökmotorn. Om man skriver texter enbart för sökmotorer är det lätt att läsbarheten och textens faktiska funktion inte blir lika bra. En yta med textinnehåll är ett utmärkt tillfälle att sälja eller beskriva det som finns på sidan, oavsett om det gäller en produktsida, en kategorisida eller en startsida.

On page-optimering

On page optimering är det samlande begreppet för optimering som görs på själva webbplatsen. Ibland särskiljer man on page-optimering och on site-optimering men vi brukar se det som ett sammanslaget område. Det finns många delar på en webbplats som går att utveckla och som påverkar synligheten i sökmotorer men några av de vanligaste att arbeta med är sidans title, description, rubriker och bilder. Dessa kan alla bidra till att det blir så tydligt som möjligt vad sidan handlar om och vad den därför bör synas för hos sökmotorerna.

Off page-optimering

Som vi tidigare berört är en stor del av arbetet med sökmotoroptimering långsiktigt relaterat till länkar. Off page SEO är det samlande begreppet för att arbeta med SEO utanför sin egen webbplats, vilket främst betyder med länkar från andra webbplatser till din egen. Det finns en mycket stor mängd strategier och tekniker att använda sig av för detta och det har hänt väldigt mycket de senaste året med Googles algoritmer och filter som påverkat hur arbetet med off page-SEO ser ut idag. Vi tror på att lägga upp en långsiktig off page-strategi som en del av en samlad SEO-strategi men att man inte enbart bör satsa på off page och dessutom inte bör göra det som en kortsiktig insats. Det går att skapa många länkar väldigt snabbt – men detta kan bli enbart en kortsiktig insats och därefter ge negativa konsekvenser långsiktigt.

HMC Sverige

För Hjälpmedelscenter Sverige gjorde vi en SEO-strategi med implementering, ett Google Ads-konto samt en Youtubestrategi.

Case: HMC Sverige

Skapa organisk synlighet

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.