SEO-analys

En SEO-analys är en mycket vanlig start på ett SEO-projekt där man jobbar med en befintlig webbplats. Det är en gedigen genomgång av webbplatsen och dess förutsättningar för att förbättras och kunna driva mer trafik via sökmotorer. Nästan alla webbplatser kan förbättras avsevärt med en ordentlig SEO-analys. Det finns vissa delar som nästan alltid är med i SEO-analyser men det är också många delar som är helt beroende på typ av webbplats och typ av verksamhet. En SEO-analys för en E-handel med 10 000 produkter kommer skilja sig från en för en B2B-verksamhet med en tjänst.

Tjänstetyp

SEO

Främsta egenskap

Heltäckande SEO

Deliverable

Sökordslista, strukturförslag, teknisk analys, content etc.

En SEO-analys hos Leit är ett projekt där vi gör en sökordsanalys, strukturförslag baserat på sökordsanalysen, förslag på uppdateringar av innehåll, teknik och länkprofil. Alltså en relativt heltäckande genomgång av företagets SEO-potential och vad som behövs för att uppnå den potentialen.

Vad som ingår skiljer sig från projekt till projekt. Vi brukar dock alltid inkludera något från följande kategorier när vi gör en omfattande SEO-analys:

  • Nuläge
  • Sökordsanalys
  • Struktur
  • Innehåll
  • Teknik
  • Länkar

Exempel på innehåll

Nuläge
Baserat på hur webbplatsen presterar idag går det att skapa realistiska förväntningar på hur stort resultat man kan uppnå med SEO-analysen och strategin den leder fram till. Vi går igenom hur mycket trafik webbplatsen får från sökmotorer idag och från vilken typ av sökord trafiken kommer. Det är stor skillnad på att börja från noll och att förbättra ett redan bra utgångsläge och det är viktigt att veta detta direkt eftersom det påverkar hur stor arbetsinsats som behövs.

Sökordsanalys
Vilka ord använder dina kunder och potentiella kunder för att hitta produkter / tjänster i din nisch. Ibland (ganska ofta) skiljer det sig avsevärt mot de begrepp som används på webbplatsen. En sökordsanalys är det första steget i att göra en SEO-analys och det som lägger grunden för många vidare delar i ett SEO-projekt.

Struktur
Webbplatsens struktur kan delas upp i två delar. Vilka sidor som finns och hur dessa sidor och sidtyper är strukturerade. Det går nästan alltid i ett SEO-projekt att identifiera nya sidor som skulle kunna skapas och ge trafik samt befintliga sidor som kan uppdateras på många olika sätt för att ge ett bättre resultat.

Innehåll
Webbplatsens innehåll är verkligen en viktig del av arbetet med SEO och en SEO-analys. Vi brukar fokusera både på så kallade SEO-element som Title, Description och Rubriker men också den faktiska brödtextens längd och kvalitét. Att ha omfattande innehåll av hög kvalitét är positivt för sökmotorer och i en SEO-analys föreslår vi hur det går att skapa på ett så relevant sätt som möjligt.

Teknik
Teknikdelen av en SEO-analys kan röra sig alltifrån en ren health-check om det mesta ser bra ut till att identifiera stora problem som gör att webbplatsen inte kan indexeras på sökmotorer alls. Det finns ganska många små tekniska problem som kan leda till stora negativa konsekvenser och att korrigera dessa är en av de lättaste saker man kan göra för att påverka hela webbplatsens prestanda.

Länkar
Länkar och främst inlänkar från andra webbplatser till din domän är en mycket stor del av SEO-arbete och i en SEO-analys tittar vi ofta på företagets länkprofil och vad vi tycker kan förbättras i denna. Det kan röra sig om länkvärde som inte utnyttjas, SPAM som behöver hanteras eller potentiella länkar som med liten arbetsinsats skulle kunna tillkomma. Att förbättra en domäns länkprofil är ett mycket bra sätt att få hela webbplatsen att få bättre förutsättningar för att synas i sökmotorer.

Omfattning

En SEO-analys kan ha väldigt olika omfattning. Beroende på webbplatsens storlek kan vi lägga allt ifrån en dag till två veckor på en SEO-analys innehållande alla delar. Vi anpassar både omfattning och innehåll efter webbplatsens storlek och hur mycket fokus ni vill lägga på SEO.

Grunden för en SEO-strategi

En av de viktigaste delarna med att genomföra en SEO-analys är att den ger förutsättningar för att skapa en kortsiktig och en långsiktigt SEO-strategi. I många fall kan den även ligga till grund för en vidare digital strategi där andra kanaler än SEO ingår. De digitala kanalerna kan ofta samverka på ett mycket bra sätt när man börjar arbeta aktivt med de. En SEO-analys leder alltid till en action plan som sedan går att genomföra i er egen organisation eller av oss tillsammans med er organisation. Beroende på vad som är mest prioriterat att förbättra på webbplatsen kommer arbetsfördelningen alltid att variera direkt efter genomförd analys och löpande under implementering.

Hjälp med SEO-analys

Leit hjälper dig gärna att göra en bra SEO-analys. Vi har stor kunskap och erfarenhet från att jobba i SEO-branschen de senaste 10 åren och med mängder av projekt. Alltifrån E-handel till mindre B2B-sajter till stora tidningar online. Inget projekt är för stort eller för litet för att ta kontakt och se vilka förutsättningar vi ser för att hjälpa er.

Sökmotoroptimering

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss