SEO-kurs

En SEO-kurs är ett utmärkt sätt att höja kompetensnivån för några eller flera personer inom er organisation, så att ni dels kan diskutera SEO-frågor och ta bättre beslut, optimera er webbplats bättre eller bli bättre beställare av SEO-tjänster i framtiden.

Tjänstetyp

SEO

Främsta egenskap

Höja kompetens inom SEO

Deliverable

Utbildning och material

Sökmotoroptimering är ett omfattande område och det finns väldigt många delar som spelar in för att skapa synlighet hos en webbplats. För att skaffa sig en helhetsbild av vad SEO innebär och vad man bör arbeta aktivt med är ett av de bästa sätten att gå en halvdagsutbildning, baserad på er webbplats och er data som både ger relevant kunskap och relevanta åtgärder ni kan jobba med framåt.

Nuläge

Sökresultatet

Sökordsanalys

Struktur

Innehåll

Användarbeteende

Teknik

Länkar

Innehållet i våra SEO-kurser anpassas alltid efter respektive kunds webbplats, bransch och förutsättningar.

Vi försöker dock se till att alltid beröra följande delar i kurser, just för att de alla är av så stor vikt när det kommer till sökmotoroptimering.

Inom varje del går vi igenom vad det är och hur det ser ut för er idag. Om det finns saker vi tycker skulle kunna utvecklas är även detta med under utbildningen. Efter genomförd utbildning får ni självklart materialet vi tagit fram för att använda för repetition eller för att uppdatera enligt rekommendationer vi gett.

Vad innehåller en SEO-kurs?

Nuläge
Alla webbplatser av alla typer i alla branscher har sina individuella förutsättningar. Därför gör vi alltid en liten nulägesanalys av hur det ser ut idag som inkluderas i de olika delarna av kursen. I nulägesdelen utgår vi från er webbplats, hur ni syns och ser ut i sökresultatet, Google Analytics-data samt data från Google Search Console.

Sökresultatet
Sökresultatet, alltså vad man ser när man söker i en sökmotor, är något som uppdateras regelbundet och som är väldigt bra att ha en förståelse för. Om du vet vilka delar som går att påverka i sökresultatet kan du skapa en så omfattande synlighet som möjligt på de termer du syns eller vill synas på. Det skiljer sig också relativt mycket beroende på vilken typ av sökord det gäller. Vi går igenom sökresultatets olika delar både på varumärkessökningar och generella söktermer.

Sökord
Om man vill jobba med sökmotoroptimering är det väldigt viktigt att veta hur man kan få fram vilka sökord ens potentiella kunder letar efter. Det är en av grunderna för hur man sen optimerar webbplatsen så bra som möjligt. Under kursen går vi igenom sökord, varför de är så viktiga, hur man hittar de rätta sökorden och såklart lite hur det ser ut för er webbplats idag. Ibland är det förvånande vilka sökord som är de mest populära för att hitta till en webbplats eller en specifik sida. Många företag jobbar med begrepp som är mest skapade för internt bruk – vilket är något vi diskuterar ingående under kursdagen.

Struktur
När det finns en lista med relevanta sökord behöver man använda den för att det faktiskt ska kunna bli några resultat. En av delarna man använder sökordsanalysen till är att skapa en relevant struktur för webbplatsen. Vi går igenom de viktigaste delarna i att skapa en SEO-anpassad struktur och ger exempel baserat på er webbplats samt exempel på hur det kan vara så bra som möjligt och så dåligt som möjligt sett från SEO-perspektiv.

Innehåll
Webbplatsens innehåll är nästa del som påverkas mycket av vilka sökord man identifierat. Under kursens gång tittar vi på de olika typer av innehåll som är mest relevanta för sökmotoroptimering och hur dessa bör optimeras. Det gäller både SEO-specifika texter som title och description men även bildtexter, rubriker och löpande text som alla har en påverkan i arbetet med SEO.

Användarbeteende
Hur användarna beter sig när de ser din webbplats i sökresultatet och direkt när de klickar på ditt resultat är av stor vikt för sökmotoroptimering. Sökmotorerna har de senaste åren försökt lägga mer och mer tonvikt vid just användarvänlighet, och hur en webbplats ska utformas för att vara så användarvänlig som möjligt. Vi går igenom några av de viktigaste delarna av användarbeteendet och användarvändlighet som påverkar sökmotoroptimering.

Teknik
Teknisk SEO är väldigt viktigt eftersom ett litet misstag kan leda till stora negativa effekter, och det gäller att få saker tillräckligt rätt tekniskt för att sökmotorer ska kunna läsa av webbplatsen korrekt och ta del av informationen som finns där. Vi går igenom några exempel på saker som kan hända om man inte har full koll. Om det är en tekniskt avancerad publik, till exempel med webbutvecklare, brukar vi bygga ut denna sektion till betydligt mer omfattande.

Länkar
Länkar är en stor del av det totala arbetet med sökmotoroptimering och något som man behöver arbeta aktivt med och ha iallafall grundläggande koll på för att jobba aktivt med SEO. Vi tittar på de olika typer av länkar som spelar roll och varför de är så viktiga för en webbplats synlighet. Vi tittar även självklart på hur det ser ut för er domän / webbplats idag.

Omfattning

Vi gör oftast SEO-kurser på en halvdag, då det brukar vara ungefär så mycket material man förmår att ta till sig. Vi är dock flexibla och kan göra kortare eller längre kurser i de fall det finns en speciell anledning för det. Kontakta oss så tittar vi på ett upplägg som kan passa.

Plats

Vi har flera olika upplägg när det kommer till val av plats. Om det är säkert att hålla en fysisk kurs kommer vi gärna till ert kontor. Vi kan även bjuda in er till vårt kontor. Självklart kan vi även köra SEO-kurs online och ha personer med från olika delar av landet eller världen.

Vad kostar en SEO-kurs?

Priset på våra SEO-kurser beror på hur omfattande förberedelser som krävs för att förbereda material, var kursen hålls, samt hur många deltagare som är med. Det senare då vi alltid erbjuder oss att svara på frågor som dyker upp veckorna efter kursen.

Vårt grundpris är 15 000 kr för en halvdagskurs för upp till 10 deltagare.

För två eller fler kurstillfällen med samma material, till exempel för en större organisation, är grundpriset 12 500 kr per kurstillfälle.

Priser är angivna exklusive moms. Kontakta oss så kommer vi överens om ett passande upplägg!

Sökmotoroptimering

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss