Sökordsanalys

För att jobba med sökmotoroptimering eller sökmotorannonsering behöver man veta hur sökbeteendet ser ut i branschen. Vilka sökord använder dina potentiella kunder och hur svarar dessa sökord upp mot de sidor du har på webbplatsen idag? Detta är frågor att besvara tidigt i ett SEO-projekt och något som lägger grunden för hela SEO-strategin.

Tjänstetyp

SEO

Främsta egenskap

Grunden i SEO-projekt

Deliverable

Sökordslista + kategorisering

En sökordsanalys är en genomgång av vilka sökord som används i din nisch för att hitta information, produkter etc. Det är förvånansvärt ofta webbplatser inte har skapats utefter vad potentiella besökare faktiskt letar efter utan utifrån känsla eller hur man internt pratar om produkterna eller tjänsterna.

Exempel på sökvolym

Det är ibland svårt att förutse vilka ord som har högst sökvolym. En genomgående sökordsanalys ger svaren.

Hjälp med sökordsanalys

Vi gör nästan alltid en sökordsanalys som inledning av ett projekt – oavsett om det är för annonsering i sökmotorer eller optimering för organisk synlighet. Det behövs en del verktyg för att göra en bra sökordsanalys och därför kan det vara väldigt bra att ta hjälp för att göra det.

En sökordsanalys innehåller vilka sökord folk använder, hur många sökningar det är per sökord per månad och en kategorisering för att det ska bli lättare att sortera och distribuera sökorden per sida på webbplatsen.

Utöver brukar vi alltid göra en koppling från sökordsanalysen till nuvarande struktur – med förslag på förändringar för att strukturen ska leva upp till sökbeteendet mer.

Sist men inte minst brukar vi också skapa en bevakning på de viktigaste sökorden i analysen – så att det går att följa löpande vilka positioner webbplatsen har.

Annonsering på YouTube

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.