Case / SEO & Content

ColourWear

För ColourWear har Leit skapat produkttexter för deras kollektioner sedan 2021. Med en omfattande sökordsanalys som grund skrev vi texter för svenska webbplatserna och översatte till engelska och tyska.

Kund

ColourWear

Leverabler

Content & Översättning

Webbplats

colourwear.com

ColourWear har ett stort produktutbud och säljer produkterna både online och via återförsäljare. För att kunna dra trafik till webbplatserna från sökmotorer samt för att vara unika jämfört med andra återförsäljare behövs bra texter för alla sidor på webbplatserna – särskilt produktsidorna som utgör den största mängden innehåll. Vårt uppdrag i detta projekt var att skapa produkttexterna utifrån ett sökmotoroptimeringstänk men som också ska vara så läsvärda som möjligt och finnas på tre språk.

Inför projektet

Innan detta projekt hade produktsidorna ganska lite SEO-fokus på webbplatsen. I detta projekt som hade fullt fokus på contentproduktion och översättning inledde vi med att skapa en omfattande sökordsanalys för att varje produkttext skulle skapas utifrån hur sökbeteendet ser ut.

Det finns många produkter och en stor del av jobbet är att se till att alla får ett unikt sökord och en unik text som faktiskt också synkar med produktens egenskaper.

Genomförandet

När förarbetet med sökordsanalys är genomfört är den här typen av projekt en fokuserad textfabrik. Eftersom alla texter behöver vara unika finns det ingen möjlighet att låna formuleringar mellan de olika produkttexterna. Allt behöver vara unikt på alla sidor. Det är ett tidskrävande jobb men vi skulle säga att det är värt det i längden. Leit skriver texter på svenska och engelska i projektet. Vi har native engelska översättare som korrekturläser engelska och flera frilansare för att översätta till tyska.

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss.