Ankartext

Vad är en ankartext?

Har man inte hört begreppet tidigare kan det vara svårt att förstå vad det betyder av ordet men ankartext är den klickbara texten i en länk. 

I HTML-koden ser en länk ut som följande: 

<a href=”URL”>ankartext</a>

Om jag ska länka till sidan om organisk synlighet ser det ut så här i HTML-koden:

<p> ”Om jag ska länka till sidan om ”<a href”https://www.leit.se/organiskt”>organisk synlighet</a> ser det ut så här i HTML-koden: ”</p>

Men oftast behöver du inte arbeta i HTML-koden utan kan markera den text du vill länka och sen klicka på  länksymbolen 🔗 för att klistra in din URL. Detta gör att länken oftast blir väldigt naturlig då du länkar texten som du redan har skrivit. 

Varför är ankartext viktigt?

Vilken ankartext man väljer har påverkan på både användarupplevelsen och SEO.

För användaren ska det vara tydligt vart man kommer om man klickar på länken och det ska även vara tydligt att det är en länk så att användaren förstår att det går att klicka sig vidare. 

Sökmotorer ser länkar som rekommendationer och genom att ha en tydlig ankartext förtydligar du även för sökmotorerna vad  det är som du tycker är viktigt med den sidan som du länkar till. 

Förr var det vanligt att, och det sker ofta även idag, att skriva “Läs mer om X här”. Och så var det “här” som var länkat, men “här” gör det inte lika tydligt för sökmotorerna. I stycket när jag prata om HTML och länkar till sidan organisk synlighet så är det ordet “organisk synlighet” som jag länkar.

Även om länkar är väldigt bra så ska du alltid vara försiktig så det inte blir spammigt då det kan ge en negativ effekt istället. Så använder du dig av flera länkar till samma sida är det en bra ide att använda olika ankartexter. 

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss