CTR-Click Thorugh Rate

Vad betyder CTR?

CTR är en förkortning för Click Through Rate vilket på svenska betyder klickfrekvens.

Vad är CTR?

CTR eller klickfrekvensen är hur stor del av dem som ser annonsen som klickar på den. 

CTR är viktigt eftersom det visar hur relevant annonsen är. Har du en låg CTR på en annons på sociala medier kanske du har valt fel målgrupp eller så kanske inte annonsens utformning är så tilltalande. Har du en låg CTR på en Google Search Ads annons kan det vara en bra idé att testa byta ut texten. 

Har annonsen exempelvis visats 100 gånger och du har 10 klicka så är CTR = 10%.

Vi hjälper dig gärna

Kontakta oss