SERP

Vad är SERP?

SERP är en förkortning för Search Engine Result Page –sökmotorns resultatsida– och är helt enkelt den sidan på en sökmotor där du ser ditt sökresultat. SERPen kan se olika ut för olika sökresultat men vanligt innehåll för resultatsidan är annonser från Google Ads, organiska resultat (vilket är det man jobbar med SEO för att uppnå), resultat från Google Maps/Google My Business, bilder från Google fotosök och videos från YouTube.

SERP för sökordet leit med annons, organiska resultat och Google My Business.

Varför är SERP viktigt?

Det är viktigt att ha koll på hur dina sökresultatsidor ser ut, eftersom du då kan jobba med att få en så stor och heltäckande synlighet som möjligt. Om sökresultatsidan på ditt utvalda sökord börjar med bilder, kommer det vara av stor vikt att jobba aktivt med bilder för att ta så bra synlighet som möjligt på det ordet. Om sidan börjar med resultat från Google Maps kommer det vara viktigast att prioritera Google My Business.  

Genom att hålla koll på SERPen för många av dina viktigaste sökord går det att skapa en effektiv SEO-strategi där förändringar du genomför skapar resultat.

Nya inslag i SERPen

En annan viktig anledning att regelbundet hålla koll på viktiga sökresultatsidor är att Google regelbundet testar och ändrar vad som syns och vad som syns överst i sökresultatet på olika söktermer. Ett av de senaste tilläggen är Frågor och Svar som i vissa informativa sökningar kan ta upp väldigt mycket plats i sökresultatet. För att synas där behöver du en sida som skriver ut frågan tydligt som rubrik och sedan besvarar frågan ingående.

Sökresultat med frågor och svar

Ett inslag som för några år sedan påverkade sökresultatet avsevärt var Product Listing Ads eller PLA (även kallat Google Shopping Annonser) som tar en stor del av sökresultatet och eftersom de innehåller både prisinformation, bild och betyg brukar de få en väldigt stor andel av klicken i sökresultatet. Product Listing Ads konfigureras genom Google Shopping och är alltså en ren annonsering i sökresultatet.

Sökresultat med Product Listing Ads överst

Sist men inte minst tillkom för några år sedan en innehållstyp som brukar kallas Result Zero. Det är Googles utvalda resultat som får mer exponering med både text och bild, samt läses upp av Siri / Alexa / Google Home när man gör en röstsökning. Det är fortfarande inte helt känt hur man arbetar för att få en plats på Result Zero, annat än att jobba med sin SEO så effektivt som möjligt. Att inneha denna plats i SERPen brukar ge en stor andel av klicken och därmed stora mängder klick från sökmotorn.

Exempel på Result Zero

Vill du ha hjälp att analysera SERPen eller veta vad som är dina viktigaste sökord?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss