Digital strategi

En digital strategi är precis som det låter en strategi för att synas digitalt. Man kan som sagt fokusera den digitala strategin på olika områden och olika kanaler eller så kan man se till att få ett samspel mellan alla sina utvalda områden. 

Tjänstetyp

Strategi

Främsta egenskap

Helhetstänk

Deliverable

Dokumentation, implementering & optimering

Det viktigaste är att börja med ett mål och fundera på varför detta kommer att gynna dig och vilket utgångsläge du har.

Det är mycket att tänka på för att skapa ett bra samspel mellan de olika kanalerna. En väl genomarbetad digital strategi kan skapa just det – samspelet mellan olika digitala kanaler.

Varför ska man ha en digital strategi?

I dag är det otroligt stor konkurrens för att synas på nätet och oftast så hjälper det inte att bara ta fram en snygg hemsida och lägga ut lite spontana inlägg på sociala medier. 

För vissa som redan har en enorm kännedom, exempelvis en influencer som skapar ett eget varumärke, kan det räcka med en snygg hemsida för att de redan har en så pass stor räckvidd. Deras digitala strategi kan då vara att fokusera på sociala medier för att de vet att de redan har sin målgrupp där. 

Men i de allra flesta fall så krävs det en genomtänkt digital strategi över flera områden för att lyckas synas att nå ut med sitt budskap digitalt. 

Har du inte en digital strategi är risken stor att du försvinner i den hårda konkurrensen och att du lägger onödig tid och resurser på ej genomtänkt innehåll. 

Exempel på en digital strategi

En digital strategi kan vara att se till att sökordsoptimera sin hemsida så att den kan synas så bra som möjligt när folk söker på relevanta sökord. Är hemsidan så pass bra optimerad så att den dyker upp överst i sökresultatet på de viktigaste sökorden behöver du inte lägga lika mycket pengar på annonsering. 

En annan strategi kan vara att medvetet inte lägga så mycket energi på sökordsoptimering utan att lägga alla pengar på annonsering. Eller kanske att fokusera på att bara få in kunder via sociala medier. Det vanligaste är dock att få de olika kanalerna att samspela för att erbjuda en så bra kundresa som möjligt. 

Om hemsidan är sökordsoptimerad så blir även annonserna billigare då Google anser att det är en bra sökträff. Klickar en potentiell kund in på hemsidan via en annons men möts av en rörig hemsida är sannolikheten stor att personen lämnar och väljer ett annat alternativ. 

Därav är samspelet mellan annonser och hemsida väldigt viktigt. 

Du kan ha en löpande digital strategi och sen ta fram en digital strategi för en specifik kampanj. Kanske vill du börja med annonsera med videos på instagram för att sedan följa upp det med remarketing i form av bildannonser på instagram och Facebook. Samt se till att använda Google Search Ads för att fånga upp de som gör en sökning efter att ha sett annonsen. 
Det finns många olika sätt att arbeta på och det är viktigt att komma på vad som passar just ditt mål och din målgrupp. 

Sociala medier-strategi

I en sociala medier strategi tar man fram vilket mål man har med sina sociala medier. Ska det organiska innehållet vara inspirerande, utlärande eller kanske roligt? Fundera på varför du ska finnas på sociala medier och varför man kommer att vilja följa dig. Här är det viktigt att fundera över vilka det är du vill nå ut till så att du attraherar rätt målgrupp. Detta leder vidare till hur ni ska ta fram innehåll att publicera, vem som ska ansvara för det och när ni ska publicera. 

Får du folk att följa dig i sociala medier så kan du få en väldigt bra spridning utan att behöva annonsera. 

Vi hjälper dig!

Det är mycket att tänka på gällande en digital strategi och för att så ett bra samspel mellan de olika kanalerna. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram en digital strategi som passar dig och din målgrupp. Oavsett om det är en långsiktig digital strategi eller för en specifik kampanj eller lansering.

Kontakta oss